PRODUKTINFORMASJON

 


GENERELLT OM SKINN OG LÆR

 KUNST OG KOMPOSITTMATERIALER

   
       
       
       

Produktinformasjon om kunst og komposittmaterialer

Illustrasjonsbilde kompositt

Akkurat som treverk, har kunst,-og komposittmaterialer individuelle forskjeller i utseende.
Bildene på siden er kun illustrasjonsbilder og vil variere fra produkt til produkt.

Standard sikkerhetstiltak bør følges ved bearbeiding av materialer,
og innånding av støvpartikler bør unngås ved bruk av punktavsug og åndedrettsvern/støvmaske.

Materialene er lettest å bearbeide maskinelt og kan få en svært vakker høyglanset finish etter polering.
Vannsliping er anbefalt for lettere behandling og for å unngå irritasjon av støvpartikler.

 
Til toppen